Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιώσιμη Ανάπτυξη αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και στην προαγωγή εξειδικευμένης γνώσης που αφορά στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik