Διοίκηση και Συντονισμός Π.Μ.Σ.

 

Διευθυντής

Κωνσταντίνος Αμπελιώτης, Καθηγητής

 

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

-  Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπλ. Καθηγητής

-  Βασιλική Κωσταρέλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια

-  Ελένη Σαρδιανού, Αναπλ. Καθηγήτρια

-  Ιωάννης Κωστάκης, Επικ. Καθηγητής

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik