Διοίκηση και Συντονισμός Π.Μ.Σ.

Διευθύντρια

  • Αικατερίνη Αντωνοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

  • Ευαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, Καθηγήτρια
  • Δημήτριος Ζμπάινος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Βασιλική Κωσταρέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik