Υποτροφίες-Ανταποδοτικές Δράσεις

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» απονέμονται στους αποφοίτους οικονομικά βραβεία ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την τίτλο: «Βραβεία Γεώργιος Καραμπατζός». Το χρηματικό ποσό αυτών ορίζεται στα χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ συνολικά ανά Ειδίκευση και ανά Κύκλο Σπουδών, τα οποία μοιράζονται σε τρία (3) ισόποσα βραβεία των πεντακοσίων (500) ευρώ σε κάθε Ειδίκευση και κύκλο σπουδών. Τα τρία (3) αυτά βραβεία θα απονέμονται στους τρεις πρώτους χρονικά αποφοιτήσαντες ανά Ειδίκευση και ανά Κύκλο Σπουδών του Π.Μ.Σ. με βάση τα παρακάτω ακαδημαϊκά κριτήρια:

  • Μέσος όρος συνολικής βαθμολογίας τουλάχιστον οκτώ και έξι δέκατα (8,6) («Άριστα»).
  • Βαθμός Δ.Ε. «Άριστα» Δέκα (10).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων αποφοίτων τα βραβεία θα αποδίδονται με βάση τα ειδικότερα κατά το νόμο κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

Τέλος, το Π.Μ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του οικονομικού σκέλους των βραβείων με βάση τις εκάστοτε οικονομικές του δυνατότητες.

Εκτός από τα βραβεία οικονομικού χαρακτήρα «Γεώργιος Καραμπατζός», το Πρόγραμμα υποστηρίζει μια σειρά από δραστηριότητες ανταποδοτικού χαρακτήρα όπως:

  • Συμμετοχή στα «Βιωματικά Σεμινάρια Προσωπικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης»
  • Συμμετοχή στις «Βιωματικές Ασκήσεις Επαγγελματικής Ανάπτυξης»
  • Δωρεάν συμμετοχή με ή χωρίς ανακοίνωση των φοιτητών σε διεθνή ή και πανελλήνια Συνέδρια ή ακόμα και επιστημονικές ημερίδες που λαμβάνουν χώρα στο Πανεπιστήμιο, στις οποίες συνδιοργανωτής είναι το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός».
  • Δωρεάν επίσκεψη σε πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντικούς χώρους ή/και δραστηριότητες, π.χ. μουσεία, θέατρα, μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα, εκπαιδευτικές δράσεις, περιβαλλοντικά προγράμματα πολιτισμικής ευαισθητοποίησης κ.ά. με στόχο την πρακτικοποίηση της ακαδημαϊκής γνώσης, την πολιτισμική ευαισθητοποίηση και εν τέλει τη σύνδεση της παιδείας με τον πολιτισμό μέσω συμμετοχής των φοιτητών σε δράσεις όπως οι προαναφερόμενες. Οι όποιες οικονομικές υποχρεώσεις, π.χ. εισιτήρια, εισηγητές, αναλώσιμα κ.ά., καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.
  • Συμμετοχή σε περιοδικές, εκπαιδευτικές εκδρομές στο πλαίσιο των οποίων μέρος των εξόδων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.
  • Παρακολούθηση διαλέξεων, στις οποίες προσκεκλημένοι από το Π.Μ.Σ., εξειδικευμένοι επιστήμονες, Έλληνες και ξένοι διαπραγματεύονται σε θέματα που αφορούν στις επιστημονικές περιοχές του Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός». Στις περιπτώσεις αυτές, το Π.Μ.Σ. καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των προσκεκλημένων ομιλητών.

Αγορά ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων, που καλύπτουν τις διδακτικές ενότητες του Π.Μ.Σ. ή/και τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση των μεταπτυχιακών εργασιών και είναι απαραίτητα για τη μελέτη των φοιτητών και την εμβάθυνση σε επιμέρους επιστημονικά θέματα.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik