ΑΔΙΠ-Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Δείτε εδώ το ΑΔΙΠ-Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik