Διδάκτορες Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
1 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η αποδοτικότητα των επενδύσεων στην τριτοβάθμια τεχνολογική εκπαίδευση στην Ελλάδα Γ. ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ
2 ΓΚΟΥΣΙΑ ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Το μάθημα της οικιακής οικονομίας στη σύγχρονη σχολική και τοπική κοινωνία Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΣΔΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Η απασχόληση ως προσδιοριστικός παράγοντας της καταναλωτικής συμπεριφοράς του σύγχρονου ελληνικού νοικοκυριού: Η περίπτωση του Νομού Φθιώτιδας Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
4 ΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Στρατηγική και ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης. Η περίπτωση των Ιονίων Νήσων Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
5 ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Υποδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας με έμφαση στην ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη ανάπτυξη Γ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
6 ΣΟΡΟΒΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ευρωπαϊκά πρότυπα και ελληνικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης στην οικιακή οικονομία: Η Σχολή της Τεγέας Ε. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
7 ΒΟΥΤΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και της έκφρασης συναισθημάτων μέσα στην οικογένεια στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των νέων Α. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
8 ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο ρόλος του κοινωνικού κεφαλαίου στην ανάπτυξη των ορεινών αγροτικών περιοχών του Ελλαδικού χώρου: Μελέτη περίπτωσης οι περιοχές του Πηλίου και του Ζαγορίου Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
9 ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Η ένταξη των μεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
10 ΠΑΣΤΡΑΠΑ ΕΛΕΝΗ Προσδιοριστικοί παράγοντες της δανειοληπτικής ικανότητας των ελληνικών νοικοκυριών. Η περίπτωση των αστικών νοικοκυριών της Βορειοανατολικής Ηπειρωτικής Ελλάδας Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
11 ΖΕΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Τρόποι μάθησης και προσωπικότητα: Διερεύνηση της μεταξύ τους σχέσης Α. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
12 ΛΟΥΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού (λογισμικού) υλικού μέσω Η/Υ: Μία στρατηγική για την επίτευξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
13 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Η διαχείριση του θυμού ως μέσο ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης: Ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε φοιτητές Α. ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ - ΜΑΡΙΔΑΚΗ
14 ΜΠΕΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σχεδιασμός υποδείγματος μέτρησης της αγροτικής ανάπτυξης και αξιολόγησης της επίδρασης των πολιτικών Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
15 ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Προσδιοριστικοί παράγοντες της αποταμίευσης του καταναλωτή: Η περίπτωση του ελληνικού νοικοκυριού Γ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
16 ΠΡΟΒΑΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ Επιλογή αντικειμένου σπουδών και επαγγελματικός προσανατολισμός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης Α. ΣΑΪΤΗ
17 ΚΑΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού πράσινης χημείας στα πλαίσια της αειφορίας με έμφαση στη χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών Κ. ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ
18 ΠΕΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εκπαίδευση και οικονομική μεγέθυνση: Η επίδραση της εκπαίδευσης στη μεγέθυνση της οικονομίας στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1960-2009 Κ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ
19 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοσιονομική Προσαρμογή και Καταναλωτική Συμπεριφορά στην Ελλάδα Γ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
20 ΣΟΛΑΚΗ ΜΕΛΙΝΑ Προσδιοριστικοί παράγοντες δαπανών για εκπαίδευση στην Ελλάδα σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδο Γ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
21 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ Ανίχνευση αγροχημικών σε επιλεγμένα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα – Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
22 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Στάσεις που προάγουν την υγεία, διατροφική συμπεριφορά και σχολική επίδοση των μαθητών Β. ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ
23 ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Συναισθηματικη νοημοσύνη και διατροφική συμπεριφορά σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο ΑΙΚ. ΜΑΡΙΔΑΚΗ - ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ
24 ΒΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Η συμβολή της πράσινης επιχειρηματικότητας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών περιοχών της χώρας Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
25 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία και παραγωγικότητα - Μεγέθυνση της οικονομίας: Η περίπτωση της Ελλάδας Κ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ
26 ΑΣΤΑΡΑ ΟΛΓΑ ΕΛΕΝΗ Βιώσιμη Ανάπτυξη, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αποδοτικότητα των Επιχειρήσεων. Διερεύνηση των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
27 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Η συμβολή της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα με την υιοθέτηση βιώσιμων μεθόδων ανάπτυξης. Η περίπτωση των πιστοποιημένων με Green Key ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
28 ΜΥΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σκέψεις και αντιλήψεις του υγειονομικού προσωπικού για την αποτελεσματική στελέχωση των μονάδων υγείας Α. ΣΑΪΤΗ
29 ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Θέρμανση και ψύξη των δομημένων χώρων μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διάδοση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) στον οικιακό τομέα Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
30 ΦΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ Αξιολόγηση των συνενώσεων των Δήμων σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
31 ΛΑΠΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Διαχείριση πολιτισμικής κληρονομιάς: Η περίπτωση των κοσμικών μεταβυζαντινών και νεότερων μνημείων της Αρκαδίας Ε. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
32 ΜΠΑΡΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Καταναλωτής και ζήτηση υπηρεσιών υγείας Γ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
33 ΚΥΡΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Μέτρηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Αξιολόγηση των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως προς την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα, κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009 Κ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ
34 ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Οι Έλληνες και η υπεύθυνη κατανάλωση Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
35 ΖΑΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ Εμπειρική ανάλυση της οικολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
36 ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Επίδραση του ανθρώπινου κεφαλαίου (Εκπαίδευση, Υγεία) στο ρυθμό μεγέθυνσης των οικονομιών των Περιφερειών της Ελλάδας κατά την περίοδο 1995-2012 Κ. ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ
37 ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παραγωγή και κατανάλωση, πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, υπερτροφών (Superfoods). Διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, στην Ελλάδα, των κλάδων παραγωγής gogi berry, μύρτιλλου και αρώνιας μέσω ενός σύγχρονου συνεταιρισμού νέας γενιάς, κάθετης μορφής Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
38 ΓΚΛΙΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση. Εμπειρική ανάλυση της συνεισφοράς της υποστήριξης στον ιατρικό τομέα Α. ΣΑΪΤΗ
39 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΛΑ Διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της σχολικής ηγεσίας στη διαμόρφωση του σχολικού κλιματος στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα στη χώρα Α. ΣΑΪΤΗ
40 ΠΑΣΣΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Οικολογική διαχείριση χαρτιού στην Αστική Περιφέρεια Αττικής Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
41 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ Μελέτη των προσδιοριστικών παραγόντων της εγγραμματοσύνης της υγείας και της διατροφής των ενηλίκων στην Ελλάδα και της σχέσης τους με τις γονεϊκες πρακτικές σίτισης και την παιδική παχυσαρκία Β.ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΗ
42 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Το αυτοσχέδιο οικολογικό θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης της περιβαλλοντικής συνείδησης μαθητών Δημοτικού Κ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ
43 ΣΤΕΦΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κυρίαρχο στυλ ηγεσίας σε στρατιωτική υπηρεσία με ιεραρχική οργανωσιακή δομή Α. ΣΑΪΤΗ
44 ΛΑΧΛΑΛΙ ΛΑΡΜΠΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Το αναπτυξιακό πλαίσιο του θρησκευτικού τουρισμού στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας Δ. ΣΔΡΑΛΗ
45 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Διαχείριση δικτύου υδάτινων τόπων και περιφερειακή ανάπτυξη. Μελέτη περίπτωσης: Πελοπόννησος Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
46 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ηγεσία εταιρικής διακυβέρνησης και επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α). Διερεύνηση της συμβολής τους σε ελληνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών σε περίοδο οικονομικής κρίσης Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
47 ΛΕΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Οικονομική αποτίμηση αστικών και περιβαλλοντικών πάρκων στην Ελλάδα Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ
48 ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εφαρμοσμένη Αστική Βιώσιμη Ανάπτυξη. Πολυμεθοδική Ανάλυση των Πρακτικών Επανάχρησης Κτιρίων. Το παράδειγμα του ΦΙΞ Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
49 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ρόλος της ευγνωμοσύνης στη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς και η σχέση της με την ικανοποίηση από τη ζωή κατά τη σχολική ηλικία Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
50 ΚΑΛΥΒΕΖΑ  ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Βελτίωση των Κοινωνικών και Συναισθηματικών δεξιοτήτων εφήβων μαθητών με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού: Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Circle Time Α. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
51 ΑΝΥΣΙΑΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Συμπεριφορική και πειραματική οικονομική: Τραπεζικές συναλλαγές και νέες τεχνολογίες Γ. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
52 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ανάλυση της υιοθέτησης των στρατηγικών βιωσιμότητας στον τραπεζικό κλάδο (Analyzing the adoption of sustainable practices in the banking sector) Ε. ΣΑΡΔΙΑΝΟΥ
53 ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Εντοπισμός και υποστήριξη εφήβων μέσων και υψηλών ικανοτήτων με υποεπίδοση: Έρευνα δράση με παρέμβαση σχολικής μεντορείας  Δ. ΖΜΠΑΪΝΟΣ
54 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Διερεύνηση της Βιωσιμότητας του Αγροτικού Παραγωγικού Συστήματος της Κύπρου: Μελέτη Περίπτωσης η Ευρύτερη Αγροτική Περιοχή Λάρνακας και Αμμοχώστου Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
55 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ Η πολιτιστική εμπειρία στον τουρισμό: Η περίπτωση του Μουσείου Ακρόπολης Π. ΤΣΑΡΤΑΣ
56 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η συμβολή του αθλητισμού στον τουρισμό και στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
57 ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Η θρησκευτική και πολιτιστική ιστορία των σπηλαιό-ασκητηρίων και οι προσκυνηματικές διαδρομές Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
58 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΑ City Logistics: Σύγχρονα συστήματα εφοδιασμού αστικών κέντρων και κινητικότητας στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και των “Έξυπνων Πόλεων” (Smart Cities) Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
59 ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις ως εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού για την σύναψη συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Ρ. ΜΗΤΟΥΛΑ
60 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οικονομική βιωσιμότητα τουριστικών επιχειρήσεων πλήρους εξυπηρέτησης (All Inclusive). Μία μεθοδολογία βελτιστοποίησης εκτίμησης κόστους στον επισιτιστικό τομέα (F&B) Δ. ΣΔΡΑΛΗ
© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik