Η Έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι νέα, καθώς έχει τις ρίζες της στην μεταπολεμική περίοδο και προέκυψε ως απάντηση στην ανησυχία για το είδος της επίδρασης της υπέρμετρης οικονομικής μεγέθυνσης στο φυσικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι η οικονομική μεγέθυνση βασίστηκε στην υπερβολική κατανάλωση φυσικών πόρων και ενέργειας, αγνοώντας τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος. Όμως, έχει γίνει πλέον σαφές ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί παρά να αποτελεί έναν επιπρόσθετο πυλώνα της ανθρώπινης ευημερίας.

Ποτέ στην ιστορία, δεν υπήρξε πιο δραστική αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης παρά μόνο μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση. Κατά την περίοδο μεταξύ 1800 και 1970, ο παγκόσμιος πληθυσμός τριπλασιάστηκε ενώ οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης παρέμειναν πολύ υψηλοί. Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η έννοια της βιωσιμότητας ήρθε ξανά στο προσκήνιο, επισημαίνοντας μια νέα αναπτυξιακή κατεύθυνση αυτή της αειφόρου ανάπτυξης. Τότε τέθηκαν τα θεμέλια για την χρήση του όρου της βιωσιμότητας, η οποία χαρακτήριζε μια κοινωνία που θα μπορούσε να διατηρηθεί επ’ αόριστον και ικανή να ικανοποιήσει τις βασικές υλικές ανάγκες όλων των ανθρώπων. Πιο πρόσφατα, η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης ορίστηκε  το 1987 από την Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς όμως να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες (Brundtland, 1987).

Σήμερα λοιπόν, κανένα ζήτημα δεν είναι πιο σχετικό για τις μελλοντικές γενιές από τη βιωσιμότητα. Η βιωσιμότητα, η οποία αποτελεί ένα όραμα για την κοινωνική ανέλιξη, την οικονομική ευημερία, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και γενικότερα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στόχος λοιπόν του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι να εξοπλίσει τους αποφοίτους του με εξειδικευμένες γνώσεις για θέματα βιωσιμότητας, προκειμένου να προετοιμάσει τους πολίτες του αύριο. Βάζοντας την έννοια της αειφορίας στην καρδιά του ακαδημαϊκού προγράμματος επιδιώκει ηγετικό ρόλο στη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία. Το πρόγραμμα σπουδών και η ερευνητική διεργασία που διεξάγεται μεταφράζονται σε νέες γνώσεις, καλύτερες δεξιότητες, βελτιώσεις στην οργάνωση της κοινωνίας και νέα πρότυπα συμπεριφοράς.

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik