Κατατακτήριες Εξετάσεις

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (Β’ 3185/16-12-2013) υπουργική απόφαση και τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν.4186/2013 (Α’ 193/17-09-2013), όπως ισχύει, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Tμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα.

Κατατάσσονται οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στο Γ' εξάμηνο 

Αιτήσεις: 1 εώς 15 Νοεμβρίου προσκομίζοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Κατέβασε  την αίτηση κατατακτήριων εξετάσεων σε doc ή pdf .

Εξετάσεις: Από 1 έως 20 Δεκεμβρίου (ακριβείς ημέρες και ώρες ανακοινώνονται μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων)

 

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

 

Εξεταζόμενα Μαθήματα:

1. Οικονομική Θεωρία Ι

Εξεταστέα ύλη:

Οικονομική επιστήμη και οικονομικό σύστημα. Οι παραγωγικές δυνατότητες της κοινωνίας. Οι αγορές προϊόντων: ζήτηση και προσφορά. Η ελαστικότητα της ζήτησης και της προσφοράς. Ζήτηση προϊόντων. Καταναλωτική συμπεριφορά και θεωρία χρησιμότητας. Η θεωρία της παραγωγής. Η θεωρία του κόστους παραγωγής. Μορφές αγοράς. Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον πλήρη ανταγωνισμό. Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο καθαρό μονοπώλιο. Μονοπωλιακός ανταγωνισμός. Ολιγοπώλιο. Ζήτηση για παραγωγικούς συντελεστές. Προσδιορισμός της αμοιβής και του επιπέδου απασχόλησης της εργασίας και του κεφαλαίου.

Συνιστώμενα βιβλία:

  1. Εισαγωγή στην Οικονομική–τόμος Α, 3η έκδοση, Επιμέλεια: Γ. Σιουρούνης, Μετάφραση: Ε. Θάνου, 2015, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα
  2. Όλα τα ανάλογα βιβλία της Ελληνικής και Αλλοδαπής Βιβλιογραφίας

 

2. Ιστορία και Σύγχρονες Τάσεις της Οικιακής Οικονομίας

Εξεταστέα ύλη:

Κοινωνικο-οικονομική ανάλυση της επιστήμης της Οικιακής Οικονομίας. Η Οικιακή Οικονομία στην αρχαία Ελλάδα. Η αρχαία ελληνική θεώρηση για την οργάνωση των οικονομικών της οικογένειας. Η συμβολή των ρωμαίων αγροτικών συγγραφέων. Η Οικονομική Επιστήμη μέχρι το Μεσαίωνα. Η διείσδυση της αρχαίας Οικονομικής Επιστήμης μέχρι και το 18ο αιώνα. Η Οικιακή Οικονομία ως σύγχρονη επιστήμη στις Η.Π.Α., στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η Οικιακή Οικονομία στην ελληνική ύπαιθρο. Εξέλιξη και διαφοροποίηση του γνωστικού αντικειμένου.

Συνιστώμενα βιβλία:

  1. Κ. Δ. Αποστολόπουλος, 2009, Οικιακή Οικονομία: Ιστορική Αναδρομή, Φιλοσοφική Θεώρηση και Εισαγωγή στη Σύγχρονη Ανθρωποοικολογία, Έκδοση Γ, Εκδόσεις Ελληνοεκδοτική, Αθήνα.
  2. Όλα τα ανάλογα βιβλία της Ελληνικής και Αλλοδαπής Βιβλιογραφίας.

 

3. Οικιακή Τεχνολογία

Εξεταστέα ύλη:

Εισαγωγή στην Οικιακή Τεχνολογία. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Μαγείρεμα. Το πλύσιμο των ρούχων. Το πλύσιμο των πιάτων. Οικιακά ψυγεία. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Οι κοινωνικές επιπτώσεις της Οικιακής Τεχνολογίας. Το σπίτι του μέλλοντος.

Συνιστώμενα βιβλία:

  1. Αμπελιώτης, Κ., Σδράλη, Δ., 2015 Οικιακή τεχνολογία [ηλεκτρ. Βιβλ.], Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
    Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/3011 

 

 Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2023-24

 Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2022-23

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2021-22

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2020-21

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-20

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2018-19

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017-18

Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2016-17

 

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik