Ερευνητική Δραστηριότητα του Τμήματος

 

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης επικεντρώνεται στην υλοποίηση καινοτόμων και  υψηλού επιπέδου ερευνητικών προγραμμάτων σε επίκαιρα θέματα όπως: η βιώσιμη ανάπτυξη, τα οικονομικά, η βιώσιμη καταναλωτική συμπεριφορά και οι βιώσιμες δίαιτες, το μάρκετινγκ, τα logistics  και η συμπεριφορά του καταναλωτή, τα παιδαγωγικά, η ψυχολογία, η ποιότητα ζωής, η διατροφική αγωγή και προαγωγή της υγείας, ο πολιτισμός, η διαχείριση των πόρων, το περιβάλλον και η σπατάλη τρόφιμων. Πολυάριθμα χρηματοδοτούμενα και πολύ καλά αναγνωρισμένα ερευνητικά προγράμματα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται στο Τμήμα, υπό την επίβλεψη  του διδακτικού προσωπικού το οποίο έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, ετεροαναφορών  και διεθνή αναγνώριση.

research 2

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί πάνω από 46 ερευνητικά Προγράμματα στο Τμήμα υπό την εποπτεία μελών του διδακτικού του προσωπικού. Η ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο Τμήμα είναι καινοτόμου και υψηλού ποιοτικού επιπέδου, με αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως φαίνεται από τις δημοσιεύσεις των μελών του Τμήματος στον ελληνικό και διεθνή χώρο, τις συμμετοχές τους σε Συνέδρια και τις πολυάριθμες ετεροαναφορές του επιστημονικού τους έργου.

Στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας συγκαταλέγονται και οι ερευνητικές συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί μέσα από τα προγράμματα Erasmus, τις ερευνητικές συνεργασίες διδασκόντων του Τμήματος με ελληνικά πανεπιστήμια, όπως το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με διεθνείς οργανισμούς, όπως την Παγκόσμια Τράπεζα, διεθνή προγράμματα, όπως το Aurora Project που εκπονείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Yale των Η.Π.Α., καθώς και με επιστήμονες από διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης, όπως τα Πανεπιστήμια Paris I και Paris Descartes της Γαλλίας, τα Πανεπιστήμια Lancaster, Bristol, Manchester Metropolitan της Αγγλίας, το Πανεπιστήμιο της Μάλτας, τα Πανεπιστήμια Wageningen, Radbound Universiteit Nijmegen της Ολλανδίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Βοημίας της Τσεχίας, το Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου της Ρουμανίας, το Paisiy Hilendarski University of Plovdiv της Βουλγαρίας, το Universidade de Minho της Πορτογαλίας, καθώς και με Πανεπιστήμια της Αμερικής, όπως τα Πανεπιστήμια Yale, Tufts και California-Davies.

Στο Τμήμα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και διεθνή συνέδρια με θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενά του, στα οποία έχουν συμμετάσχει με εισηγήσεις πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

 

© 2021 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ -Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης. All Rights Reserved.
Photos by Freepik